Kemikalielagstiftning

Alla produkter som representeras av Finnsco Oy följer kemikalielagstiftning, vilket minskar riskerna som kemikalier förorsakar för både människor och miljö.

CE-märke

Vi ansvarar för att CE-märkningarna på de byggprodukter vi representerar överensstämmer med harmoniserade produktstandarder. CE-märkningen av en byggprodukt baseras på den harmoniserade produktstandarden (hEN).