Vad är en hybridpolymer?

Finnsco Pro-Line® Lim- och fogningsmassa – Mångsidig Hybridpolymer

Lim baserar på hybridteknologi är lösningsmedelsfria, miljövänliga och säkra att använda. De är också lät att använda, eftersom de inte avger obehagliga lukter och de fäster väl vid olika material. Hybridpolymerer reagerar med fukt i luften och skapar en mycket stark och elastisk fog. Hybridpolymermassor kan också användas för limning av icke-porösa ytor. Hybridpolymer är lämpliga för både limning, fogning och tätning, vilket gör dem mångsidiga och helt ojämförliga. De kan användas på många områden för att ersätta silikon- och akryl. Hybridpolymer är lämpliga för både inomhus- och utomhusbruk, så det finns många applikationer.

Hur används det vid limning?

Vid limning appliceras hybridpolymermassan på ena sidan av ytorna som ska sammanfogas och pressas ihop. Tyngre bitar och mer krävande fogar behöver mekaniskt stöd i minst två timmar, gärna tills massan har härdat helt.

För limning - Fogning - Tätning

Hybridpolymermassan är lämplig för limning, fogning och tätning. Den passar till t.ex. för limning av metall, sten och trä, när mycket starka lim behövs inom bygg, metallindustri, maskinteknik och olika industrisektorer. Hybridpolymermassa passar sig utmärkt för t.ex. för fogar, limning och tätning av takkonstruktioner, och Finnsco Pro-Line® Lim- och fogmassa innehåller de vanligaste Ruukki (SSAB) takfärger.

Hybridpolymermassan är även passande för limning av paneler av skåpbilar, husbilar och husvagnar. Massan har mycket goda vibrations- och ljuddämpande egenskaper.

Hybridpolymermassa används också för att fästa kantband, profiler, isoleringsmaterial och dekorativa plattor, som en flexibel massa är den passande för permanenta fogar där underlaget eller ytan expanderar eller drar ihop sig på grund av påverkan av temperaturen.

Som tätningsmedel kan hybridpolymermassa användas för att täta olika sömmar och fogar. Massan är också lämplig för tätning och ljuddämpning i ventilations- och avloppskonstruktioner, fordonskonstruktion och ljudutrustning, utjämning och tätning av golv- och panelsömmar samt förstärkning av skruvförband.

Klar hybridpolymermassa

Den klara hybridpolymermassan används annars på samma sätt som de färgade hybridpolymermassorna, men den lämpar sig speciellt för limning av band, glas, tak- och väggdekorationer samt för invändiga elarbeten som t.ex. för montering av hus och kopplingsdosor.

Vidhäftning

Hybridpolymermassan vidhäftar utmärkt till t.ex. för följande material:

 • trä
 • tegel
 • betong
 • torkad murbruk
 • glas
 • olika metaller
 • spånskiva
 • gips
 • glas
 • keramik
 • olika plaster

Användningsobjekter

 • Lämplig för nästan alla limnings-, fognings- och tätningsändamål: takplåtar, regnrännor, fasaddistansfogar, fönster- och dörrkarmar, kök och sanitetsanläggningar, väggpaneler, golvlister, luft- och vattentäta sömmar, etc.
 • Tar t.ex. för följande material: trä, tegel, betong, murbruk, plåt, glas, keramiska plattor, metaller och de flesta plaster: polystyren, hård PVC, PMMA, polykarbonat.
 • Fäster till Ruukki (SSAB) Pural, Nova, Greencoat Pural BT och Purex takplåtar
 • Rekommenderas inte för följande material: PE, PP, Teflon och bitumen.
 • Mer information om månsidig hybridpolymerer - Finnsco Pro-Line® Adhesive och fogmassa från Finnsco Oys produktsidor.